Nieuws

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Lini Vossers is ingeschreven als registertaxateur in het NRVT. Het NRVT is het centrale register van taxateurs en registreert taxateurs op persoonlijke titel.

Als centraal register houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags-en beroepsregels, reglementen en permanente educatie. En garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs.