Taxaties en waardebepaling

Taxaties zijn in principe bedoeld om van een bepaald object de waarde in het vrije economische verkeer vast te stellen. Er kunnen verschillende redenen zijn om een taxatie te laten uitvoeren:

– (ver) koop

– schenking en erfenis

–  inbreng in BV

Onderdelen bij de taxatie van een agrarisch bedrijf zijn onder andere :

– waarde van de grond

– waarde van de bedrijfsgebouwen

-waarde van het woonhuis

– bestemmingsplan en ruimtelijke ordening

 

Lini Vossers is Register Taxateur (RT) en ingeschreven bij de Stichting Vastgoedcert . Deze certificering is een waarborg voor deskundigheid en vakbekwaamheid.

Vossers Makelaardij & Advies is gespecialiseerd in het taxeren van agrarisch en landelijk vastgoed. Hierbij kunt u denken aan: agrarische bedrijven, woningen en landhuizen in het buitengebied,  recreatieobjecten, losse cultuurgrond, natuurgrond en bosgrond.

 

 

Overige adviesdiensten