Onteigening

Wanneer onteigenen?

Als een overheidsinstantie een perceel grond nodig heeft om een project uit te voeren, dan wordt in eerste instantie altijd geprobeerd om deze grond minnelijk te verwerven.

Mochten partijen er niet op minnelijke wijze uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid tot onteigenen. Deskundige hulp is nodig om een onteigeningsprocedure in goede banen te leiden. Vossers Makelaardij & Advies kan u adviseren en hulp bieden.

Wie kan onteigenen?

In Nederland kan alleen de overheid onteigenen. Afhankelijk van het doel vindt onteigening door de gemeente plaats bij gemeentelijke plannen op het gebied van wonen, werken en infrastructuur. De provincie kan onteigenen voor de aanleg van infrastructuur op provinciaal niveau. Rijkswaterstaat kan onteigenen voor de aanleg van infrastructuur op landelijk niveau. Daarnaast is onteigening mogelijk door waterschappen voor bijvoorbeeld de aanleg of onderhoud van dijken en dergelijke.

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling wordt er samengewerkt met verschillende overheden en bedrijven en andere organisaties om tot een goede nieuwe bestemming voor een afgebakend gebied te komen. Een combinatie van functies als wonen, werken, water en natuur wordt dan in zo’n gebied ingepast. U kunt ons inschakelen voor de begeleiding van gebiedsprocessen en projecten.

 

Overige adviesdiensten