Eigendomsbeheer en pachtzaken

Vossers Makelaardij&Advies kan U ondersteunen bij het beheer van uw eigendommen. Het kan daarbij gaan om agrarische gronden en gebouwen . Maar wij kunnen ook een rol spelen op het gebied van bos en natuurbeheer. Door jarenlange ervaring op het gebied van bos- en natuurbeheer is Vossers Makelaardij & Advies het aangewezen adres om uw terreinen te beheren.

Vossers Makelaardij & Advies kan voor u een beherende of een adviserende rol vervullen die gericht is op de instandhouding en exploitatie van uw onroerend goed . Het kan dus gaan om duurzaam beheer van agrarische gronden of natuur en bosgebieden. Wij stellen in overleg met de opdrachtgever een passend pakket met beheerswerkzaamheden samen. Hiertoe kunnen behoren:

  • het voeren van de pacht- en financiële administratie
  • het opstellen en sluiten van pacht- en huurcontracten
  • het innen van huur- en pachtgelden
  • beheer van natuur en bosterreinen en  regelen van bijdragen voor bos en natuurbeheer

 

Overige adviesdiensten