Nieuws

Achterhoek…de voordelen van een krimpregio

Een krimpregio heeft ook voordelen wat  betreft het wonen in het buitengebied. Zo is het in de Achterhoek mogelijk om betaalbaar te  wonen in een rustige en groene omgeving, waar de mensen elkaar kennen.

De Achterhoek heeft officieel het stempel krimpregio gekregen. Het bevolkingsaantal loop terug en de gemiddelde leeftijd van de inwoners stijgt.  En dat brengt de nodige problemen met zich mee.

Ik zie ook voordelen, groei is dan tegenwoordig wel het toverwoord. Maar groei heeft ook nadelen: meer wegen, meer industrieterreinen en landschappelijk fraaie gebieden, die opgeofferd worden aan economische doelen.  We zullen in deze regio voorlopig niet te maken krijgen met nieuwe industriegebieden en grote nieuwbouwwijken. De N18 wordt verbeterd en daar blijft het dan bij als het gaat om uitbreiding van de infrastructuur.

De Achterhoek zal  een groene rustige omgeving blijven, waar het goed wonen is. Een omgeving, die toeristisch aantrekkelijk kan blijven. En zo zullen er nieuwe bewoners op het platteland komen wonen, die de voordelen van deze regio zien.  Het is in deze regio mogelijk om een woning buitenaf te kopen voor een bedrag, waar je in een stad als Utrecht nog geen twee onder één kap woning koopt. Er zijn volop mogelijkheden voor mensen, die van het buitenleven houden.

Een aantal boerenbedrijven zal flink uitbreiden,  andere boerenbedrijven stoppen ermee en zo zullen er  steeds meer burgerwoningen en kleine bedrijven ontstaan in het buitengebied. En anno 2015,  met onze digitale voorzieningen, hoeft het werk niet per definitie vanuit een stad te gebeuren.

Wonen in het buitengebied vraagt om een nieuwe benadering. Om nieuwe ideeën en innovatieve plannen.