Nieuws

Groen en Wonen

We wisten het natuurlijk al lang door ons boerenverstand te gebruiken. Maar ook uit allerlei onderzoeken komt telkens weer het belang van groen in de bebouwde omgeving naar voren.

In steden en dorpen speelt groen een belangrijke rol als het gaat om de gevolgen van hoosbuien en hete periodes op te vangen, die steeds vaker voorkomen als gevolg van klimaatverandering. Immers beton en asfalt neemt geen water op , een grasveld of bosje wel. En in een parkje is het al gauw een paar graden koeler dan tussen de huizen.

Daarnaast is groen van belang voor het welbevinden van de bewoners. En niet onbelangrijk: groen verhoogt de waarde van vastgoed.

Bij planning van grootschalige projecten zal groen een belangrijke rol moeten spelen, maar ook de individuele huiseigenaar kan een rol spelen. Een paar tips:

– Zo min mogelijk verharding in tuinen. Kies voor onderhoudsarme beplanting, daar helpt u de natuur en het klimaat mee.

– Groene daken en groene wanden brengen de natuur dicht bij huis.

(Dit is de eerste van een reeks blogs over dit onderwerp, de volgende onderwerpen komen nog aan bod: groen en de waarde van vastgoed, groen en welbevinden bewoners, natuur en wonen)